Dokumentacje techniczne

W zakresie dokumentacji technicznych jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa ekspertyzy budowlane, oceny, a także opinie techniczne.

Wykonujemy również dokumentacje poświadczone przez Rzeczoznawcę budowlanego i/lub Biegłych Sądowych z zakresu budownictwa.