Kontrole okresowe

Dla budynków instytucji państwowych, samorządowych, a także wspólnot i spółdzielni wykonujemy wymagane Prawem budowlanym kontrole okresowe w zakresie kontroli rocznych i pięcioletnich.

Dla klientów indywidualnych również jesteśmy w stanie świadczyć powyższe usługi. Podczas wykonywania kontroli dodatkowo wykonane mogą zostać pomiary gazowe, wentylacyjne, energetyczne oraz kamerą termowizyjną. W ramach kontroli możliwe jest również założenie i prowadzenie obowiązkowej książki obiektu budowlanego.