Świadectwa charakterystyki energetycznej

Inaczej zwany paszportem lub certyfikatem energetycznym budynku. Ponieważ zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym w celu zbycia, sprzedaży, a także wynajmu wymagane jest świadectwo energetyczne nasza Pracownia wykonuje również przedmiotowe dokumentacje.

Poza świadectwem energetycznym jesteśmy również w stanie sporządzić projektowaną charakterystykę energetyczną niezbędną na etapie projektu technicznego budynku.