Kosztorysowanie

Równocześnie z dokumentacją techniczną istnieje możliwość przygotowania szczegółowego wykazu robocizny, materiałów i sprzętu potrzebnych do realizacji projektu zgodnie z projektem.

Przygotowane zestawienie materiałowo – kosztowe posłuży Państwu do otrzymania ewentualnego kredytu na inwestycje, a także na zweryfikowanie ofert przedstawianych przez Wykonawców. Poza wycenami szacunkowymi sporządzamy również kosztorysy inwestycyjne, ofertowe oraz powykonawcze na potrzeby spraw sądowych jak i innych dokumentacji przetargowych.